Dangal ng Lipi

BULACAN LOGO Tagalog

Dangal ng Lipi

Isang Natatanging Pagkilala. Pagpapahalaga at
Pagpaparangal sa mga Huwarang Bulakeño...

          Ang pagkakaloob ng natatanging pagkilala at pagpapahalaga sa taunang pagpili ng Dangal ng Lipi ay pagpapatunay lamang na ang lalawigan ay hitik sa mga mamamayang mahuhusay, matatalino, masisipag at mapagpunyagi.

Ang pagpili at paggawad ng karangalan sa mga pangunahing Bulakenyo ay sinimulan noong 1974 at tinawag na Natatanging Bulakenyo Award.

Bilang pagkilala sa isang maganda at makabuluhang tradisyon, ang pagbibigay ng parangal ay ipingpapatuloy hanggang ngayon sa pangunguna ni Gob. Daniel R. Fernando. Ang parangal ay tinaguriang "Gawad Dangal ng Lipi", ang pinakamataas na karangalang ipinagkaloob ng Pamahalaang Panlalawigan sa natatanging anak ng Bulacan na nagtagumpay sa kani-kanilang larangan. Ito ang isa sa pinakatampok na gawain sa taunang pagdiriwang ng "Linggo ng Bulacan".

Category

Mga kategorya ng parangal

PAGLILINGKOD SA BAYAN

Nakapaglingkod o kasalukuyang naglilingkod sa pamahalaan, maaaring halal o hinirang.

PROPESYUNAL

Board o bar passers na nangibabaw sa kanilang larangan

PAGLILINGKOD PAMPAMAYANAN

Pribadong mamamayan na naglilingkod sa pamayanan

ENTREPRENOR

Negosyante / mangangalakal na nagmula sa maliit na estado at umunlad na nagbigay daan upang maging matagumpay sa kanilang larangan

EDUKASYON

Guro, tagapangasiwa, superbisor, punong guro, non-practioner na may malaking naging ambag sa pagsulong ng edukasyon

AGHAM AT TEKNOLOHIYA

Sino mang mamamayan na may kaugnayan sa agham at teknolohiya, propesyonal o hindi

SINING AT KULTURA

Katangi-tanging alagad ng sining na tuwirang may paglahok o kaya'y nagtataguyod sa pitong disiplina ng sining: drama, sining biswal ( pagpipinta at iskultura), arkitektura, literature, pelikula at potograpiya, sayaw at musika, gayundin sa mga pamanang kalinangan ng lahi

PANGANGALAKAL AT INDUSTRIYA

Mangangalakal na nagbibigay ng malaking ambag sa pagpapaunlad ng negosyo at kalakalan sa lalawigan at naging tanyag sa loob at labas ng bansa

PANGKALUSUGAN

Doktor, nars, kumadrona, dentist at ano mang propesyon na may kaugnayan sa larangan ng kalusugan, pribadong mamamayan man o naglilingkod sa pamahalaan

AGRIKULTURA

Pribadong mamamayan man o naglilingkod sa pamahalaan na may kaugnayan sa larangan ng agrikultura, propesyunal man o hindi

ISPORTS

Atleta, coaches, referees, umpires, commissioners at iba pang may kaugnayan sa larangan ng palakasan, aktibo man o hindi

BULAKENYO EXPATRIATE

Nasa ibang bansa man o balikbayan na nangingibabaw sa anumang kategoryang nabanggit na patuloy na tumutulong sa kanyang mga kababayan hindi lamang dito kundi sa bansang kanyang napiling tirahan

TANGING BULAKENYO

Sino man kalahok na nangibabaw sa ano mang kategoryang nabanggit. Mayroong napakahusay at katangi-tanging nagawa

Qualifications

Sino ang maaaring maging kalahok?

Kailangang ipinanganak at naninirahan na hindi bababa sa limang (5) taon sa Bulacan; o

Ang mga magulang ay Bulakenyo: kung hindi man, ang ama o ina ay Bulakenyo at nanirahan ng hindi bababa sa limang (5) taon sa Bulacan; o

Kung asawa ng isang Bulakenyo, siya ay kailangang nakapanirahan ng hindi kukulangin sa sampung (10) taon sa Bulacan; o

Kung walang dugong Bulakenyo, siya ay kailangang may sampung (10) taon nang naninirahan sa Bulacan; at,

May natatanging nagawa, napatanyag sa larangang kanyang kinabibilangan at nakatulong sa pagbunsod ng kaunlaran sa lalawigan.

2

Mechanics

Paano ang paglahok?

Ang nominasyon ay kailangang alinsunod sa Dangal ng Lipi Nomination Form.

Ang magpapasok ng kalahok (sponsor) ay kailangan ang mga karanasan, ginampanang tungkulin, mga posisyong hinawakan, antas ng edukasyong narating at natatanging nagawa ng ipinasok na lahok.

Ang sipi (photo copy) ng katibayan ng pagkilala, mga karangalang nakamit, mga dinaluhang pagsasanay, at iba pa ay kailangang ilakip sa isusumiteng dokumento.

Kailangang maipaliwanag ng sponsor kung papaanong ang nagawa ng kanyang ipinasok na lahok ay nakatulong sa nakakarami o sa pag-unlad partikular sa lalawigan ng Bulacan.

Ang orihinal na kopya ng form kalakip ang dalawang (2) may kulay na larawan ng kalahok na may sukat na 2" x 2" ay kailangang isumite sa o bago dumating ang ika-15 ng Hunyo sa kalihiman ng Dangal ng Lipi, Panlalawigang Tanggapan sa Pagpaplano at Pagpapaunlad (PPDO), Ikatlong Palapag, Gusali ng Kapitolyo, Lungsod ng Malolos.

Nomination Forms

Download Forms here.

Contact Us

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa:

KALIHIMAN NG DANGAL NG LIPI

Panlalawigang Tanggapan sa Pagpaplano at Pagpapaunlad (PPDO)

Ikatlong Palapag, Gusali ng Kapitolyo, Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan

Lungsod ng Malolos, Bulacan

+63(044) 791-8176 || 791-8177

dangalnglipi@gmail.com